Navigácia

Kontakt

 • PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA, ENGELSOVA 3, LEVICE
  Ul. F. Engelsa 3
  934 29 LEVICE
 • 036/6312395 - sekretariát riaditeľky školy
  036/6312043 - riaditeľka školy - FAX

Mapa

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK zo dňa 9. a 12. mája 2016

ÚSPEŠNE VYKONANÁ PRIJÍMACIA SKÚŠKA.pdf- výsledková listina má dve strany!!!

NEPRIJATÍ - nesplnili kritériá prijímacieho konania.pdf

ZÁPIS PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV do 1. ročníka sa uskutoční dňa 19. mája 2016, t.j. vo štvrtok v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. . Oznámenie o termíne zápisu bude prílohou rozhodnutia o prijatí. Rozhodnutia budú zákonným zástupcom uchádzačov zaslané dňa 13.5.2016, doporučenou zásielkou. 

Uchádzači, ktorí boli v prijímacom konaní úspešní, no neboli prijatí pre nedostatok miesta môžu byť na štúdium prijatí, ak sa dňa 19. mája 2016 nezapíše dostatočný počet žiakov do počtu 31 žiakov.  Škola bude okamžite po uvoľnení miesto kontaktovať zákonného zástupcu žiaka. 

NOVÉÉÉ!!! - EXTERNÉ ŠTÚDIUM v školskom roku 2016/2017

Po písomnom súhlase zriaďovateľa oznamujeme všetkým záujemcom, že v školskom roku 2016/2017, t.j. od septembra 2016 otvárame 1 triedu 1. ročníka (31 žiakov) externého dvojročného pomaturitného kvalifikačného štúdia v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a rovnako 1 triedu 1. ročníka (31 žiakov) externého pomaturitného špecializačného štúdia v študijnom odbore 7518 Q špeciálna pedagogika. 

PRIHLÁŠKA a Kritériá prijímacieho konania sú v časti EXTERNÉ ŠTÚDIUM.

2% z dane pre školu

Vážení rodičia,

     Touto cestou Vás chceme  požiadať o poukázanie 2%  zaplatenej dane pre naše Rodičovské združenie pri PaSA v Leviciach, ktoré je registrované ako občianske združenie (IČO  17319617/2143 ) a má možnosť takto získať finančné   prostriedky podľa § 50, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie Vám poskytujeme v časti: 2% z dane v hlavnom ponukovom menu (navigácii) našej stránky. 

 • 20. 5. 2016

  Literárna súťaž – Moja mama

  6.mája 2016 sa v historických priestoroch synagógy v Šuranoch uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Moja mama. Zo 107 príspevkov , ktoré zaslali súťažiaci z rôznych kútov našej vlasti , odborná porota ocenila aj našu študentku . Patrícia Maďarová, študentka , 2.A triedy,  sa  v kategórii   stredné školy a gymnáziá umiestnila na krásnom 2.mieste.

 • 10. 5. 2016

  Do galérie Putujeme za ľudovou piesňou boli pridané fotografie.

 • 14. 4. 2016

  Dňa 13.apríla 2016  sa uskutočnil  2. ročník medzinárodnej  speváckej súťaže žiakov stredných pedagogických škôl a akadémií zo Slovenskej republiky a z Českej republiky  - AKORD 2016.  Naša škola  v dňoch 12.apríla - 13. apríla hostila študentov a učiteľov z pedagogických škôl z Prešova, Turčianskych Teplíc, Lučenca, Boskovíc ( Česká republika), Bratislavy, Levoče a Trnavy.

 • 6. 4. 2016

  Do galérie JESEŇ ŽIVOTA boli pridané fotografie.

 • 11. 3. 2016

  Dňa 4. marca 2016 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo 63. ročníka medzinárodného projektu Európa v škole.  Motto  ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI sa viaže k Európskemu roku boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 Európska Únia. Naši žiaci súťažili v štvrtej vekovej kategórii (16 - 21 rokov). Zaujali ich témy : "Ženy držia polovicu oblohy" (čínske príslovie ), My sme Európa!, Násilie v každodennom živote. Na našej škole sa posudzovali literárne práce v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku. 1. miesto a postup do celoslovenského kola získali Henrieta Imreová z III.A triedy v slovenskom jazyku a Klaudia Albertová z II.A triedy v anglickom jazyku. Do celoslovenského kola postupujú aj výtvarné práce žiačok  Martiny Minarovičovej z I.A, Simony Zaťkovej a Vanesy Slamkovej z I.B, Kataríny Muzikovej a Kristíny Štullerovej z II.A, Martiny Laktišovej, Andrei Nižňanskej, Zdenke Polákovej a Lenke Struhárňanskej z III.A a Barbore Rajnohovej zo IV.A triedy. Všetkým srdečne blahoželáme!

 • 1. 3. 2016

  Pred 120 rokmi sa narodil vrcholný reprezentant modernej slovenskej prózy a činorodý organizátor kultúrneho života Jo­zef Cíger Hronský (* 23. 2. 1896 vo Zvolene ) -  spisovateľ, prozaik, autor literatúry pre mládež, výtvar­ník, redaktor, nakladateľ, publicista, kultúrny pracovník, matičný a neskôr krajanský činovník. Absolvoval učiteľský ústav v Leviciach (1910 – 1914) -   bol žiakom našej školy. Spoločne s predstaviteľmi Matice Slovenskej sme si pripomenuli toto výročie. Súčasťou krátkej spomienkovej slávnosti bolo aj položenie venčeka k pamätnej tabuli pri vchode do našej školy.

 • 1. 3. 2016

  Dňa 12.2.2016 v priestoroch telocvične Jungle gym Levice uskutočnila moju  úplne prvú akciu, ktorá zahŕňala množstvo zábavných pohybových aktivít. V prvom rade som sa dohodla s trénermi na možnosti uskutočnenia  takejto akcie. Obaja s nadšením súhlasili. Mojim prvým krokom k realizácii tohto pohybového dňa bolo oslovenie organizácie Prameň nádeje. Z tohto zariadenia som dostala veľmi pozitívnu odozvu, s kompetentnými som sa dohodla na mieste, dátume realizácie a čase. Následne som si doma vypracovala tréningový plán,  ktorý som priebežne konzultovala s trénermi. Na akciu som pozvala množstvo pre mňa dôležitých ľudí, ktorých podporu som v ten deň najviac potrebovala. Na miesto konania som dorazila spolu s klientmi, ktorí ma hneď pri dverách obdarili pozitívnou náladou a energiou, ktorá ma povzbudila v mojej myšlienke vytvoriť niečo nezabudnuteľné a pozitívne. Na tento deň som si pripravila množstvo zaujímavých pohybových hier a aktivít na rozvoj koordinačných schopností klientov, na pohyb, na rýchlosť, na priestorové vnímanie a reakčné schopnosti, na rozvoj tímového ducha ale predovšetkým na zábavu a na príjemnú atmosféru. Klienti zvládli všetky úlohy skvele užili sme si veľa smiechu, nezabudnuteľných chvíľ  a pritom sme spravili množstvo dobra pre svoje telo.  V tento deň sme pre týchto ľudí vytvorili niečo úžasné, niečo nezabudnuteľné pre klientov rovnako ako aj pre mňa samotnú. Pre mňa bolo v tento deň najväčšou odmenou úsmev na tvárach tých, ktorým tento deň patril. V tej chvíli všetko do seba zapadlo a všetok ten stres, ktorý som pri samotnej realizácii cítila zrazu zmizol, opadol zo mňa a zostal len pocit, že som sa dnes znova o kúsok posunula, že som aspoň o kúsok zmenila svet každého kto bol prítomný a akcia ktorú sme spoločnými silami klientov, profesorov, mojich trénerov a mňa nakoniec zrealizovali priniesla pozitívne ohlasy a splnila svoj účel. Myslím si, že dobrovoľníctvo ponúka mnohé možnosti na rozvoj toho čo je v nás je len na nás či úlohu dobrovoľníka prijmeme zodpovedne a tak vyšleme odkaz do sveta. Odkaz, že pomáhať druhým bez rozdielu  a predsudkov  je dôležité, no pomáhať dobrovoľne je česť.

 • 19. 2. 2016

  Workshop pre súčasné a bývalé dobrovoľníčky našej školy ktorý sa konal 17.februára, bol plný pozitívnej energie,nápadov,skúsenosti,spoznávania, ale aj nových vedomosti a zručností. Projekt pripravilo vedenie ZSS Jeseň života, s ktorým naša škola už niekoľko rokov spolupracuje nielen v rámci odbornej praxe, ale práve aj v oblasti dobrovoľníctva. Realizáciu projektu "Mladi dobrovoľníci" podporil Detský fond Cloetta, Nadácia pre deti Slovenska. Ďakujeme Mgr.Anne Psárskej, riaditeľke ZSS Jeseň života a Mgr. Kataríne Titkovej, vedúcej soc.úseku, všetkým lektorom a najmä zúčastneným zanieteným dobrovoľníkom  za úžasný a podnetný deň:)

 • 10. 2. 2016

  Dňa 10.februára 2016 naša  škola usporiadala medzinárodnú literárnu súťaž pedagogických škôl  Smelý Zajko. Jedným z dôvodov, prečo sme sa rozhodli takto pomenovať našu súťaž bola skutočnosť, že významný slovenský medzivojnový  autor, ktorý tvoril literatúru aj pre najmenších, študoval v Maďarskom kráľovskom štátnom učiteľskom ústave v Leviciach v rokoch 1910 – 1914. Pozvanie prijalo päť škôl zo Slovenska a Čiech.  Mohli sme tak privítať súťažiace z Prešova, Lučenca, Turčianskych Teplíc, Boskovíc a z Novej Paky. My sme mali tiež svojich zástupcov, ktorí reprezentovali našu školu,  Monika Gubová a Andrea Nižňanská  ( 1.miesto v A-kategórii) obe z III.A triedy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: A-kategória  prednes poézie a prózy pre deti predškolského veku a v B-kategórii skupinový dramatický výstup s rekvizitou, resp. bábkou pre deti predškolského veku.  Pevne veríme, že sa zo Smelého Zajka stane pekná tradícia, kde sa budú stretávať študenti pedagogických škôl zo Slovenska i Čiech a kde okrem profesijných skúseností nadobudnú i nové priateľstvá.

 • 8. 2. 2016

  Dňa 6. februára 2016 sa konal II. reprezentačný ples PaSA. Stretli sa na ňom nielen učitelia a žiaci školy, ale aj bývalí žiaci, rodičia a známi. Riaditeľka školy PaedDr. Katarína Bogyóová v úvode večera privítala všetkých prítomných a zaželala príjemnú zábavu. V úvode zaspievala žiačka IV.C triedy Deana Trnavská. K príjemnej atmosfére prispeli nielen vynovené priestory jedálne SOŠ v Leviciach, DJ a učiteľ v jednej osobe Mgr. Krajčír, ale aj samotní účastníci plesu svojou dobrou náladou. Dúfame, že sa spolu stretneme a  zabavíme aj o rok.

Utorok 24. 5. 2016

POKYNY k vyplňovaniu prihlášky na VŠ

Fotogaléria

Kontakt

 • PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA, ENGELSOVA 3, LEVICE
  Ul. F. Engelsa 3
  934 29 LEVICE
 • 036/6312395 - sekretariát riaditeľky školy
  036/6312043 - riaditeľka školy - FAX

Fotogaléria