• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Rozhoduješ sa: "Kam po základnej škole?"

    • Staň sa súčasťou nášho tímu. Bližšie informácie o možnostiach štúdia sú podrobne zverejnené na našej stránke.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Kvalita vzdelávania

    • INEKO - Rebríček najlepších stredných škôl SR - v roku 2017 sme sa umiestnili na 9. mieste spomedzi všetkých stredných škôl na Slovensku
    • Naša škola má vlastnú školskú jedáleň, v ktorej poskytujeme žiakom plnohodnotný obed pre podávanie lepších študijných výkonov aj v popoludňajších vyučovacích hodinách.
    • ODBORNÉ UČEBNE

    • Pre výučbu predmetov máme kvalitne vybavené odborné učebne (veľká kresliareň, 4 učebne anglického jazyka, 3 učebne informatiky, učebne pre hudobnú výchovu, vlastnú telocvičňu, multifunkčné ihrisko)
    • Neustále sa snažíme o skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a materiálno-technického vybavenia školy.
  • NOVINKY a OZNAMY

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Majstrovstvá školy v bedmintone

     • 22.11.2023

      Konečné výsledky majstrovstiev školy v bedmintone:

       

      Dievčatá                                                                                                             Chlapci

      1. Natália Balážová                                                                          1. Jakub Jurík
      2. Terézia Halíková                                                                          2. Simon Galgóci
      3. Adela Švecová                                                                              3. Christopher Lajčín
      4. Sofia Szilágyiová
      5. Margaréta Homolová
      6. Valentová
      7. Rybárová
      8. Godušová
      9. Kotorová
      10. Szabóvá
      11. Poláková
      12. Rajnohová
      13. Pániková
      14. Baloghová
      15. Vavrová
      16. Bobáková
      17. Šulanová
      18. Beniaková
      19. Chrenová
      20. Lacová
      21. Vilkovičová
      22. Šebová
      23. Benčová
      24. Jánošíková
     • 20. ročník výtvarno-literárnej súťaže Komenský a my

     • 8.11.2023

      8. novembra 2023 sa v koncertnej sále župného domu v Nitre uskutočnila vernisáž a slávnostné vyhodnotenie 20. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže Komenský a my.
      V silnej konkurencii stredných škôl naše študentky opäť zabodovali. Vytvorili veľmi originálne výtvarné práce kombináciou viacerých zaujímavých techník na tému Človek a plán mesta.
      Prvé miesto získala dvojica dievčat z III.A – Hana Krúpová a Natália Hrušková. Druhé miesto bolo udelené tiež dievčatám z III.A – Dominike Šebovej a Monike Mésárošovej.Tretie miesto získala naša, teraz už bývalá študentka, zo IV. ročníka Bernadett Szulényi.
      Všetkým úspešným študentkám gratulujeme a dúfame, že našu školu aj naďalej budú takto výborne reprezentovať.

     • DOD

     • 15.11.2023

      V stredu - 15.11.2023 - sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, na ktorom záujemcovia o štúdium na SOŠ pedagogickej dostali základné informácie o študijných odboroch a o požiadavkách na prijímacie konanie. Druhýkrát sa DOD bude konať v januári. Tešíme sa na vás. 

     • Workshop

     • 27.10.2023

      Dňa 27.10.2023 sa III.A zúčastnila workshopu v Levickej synagóge. Príjemné dopoludnie sme strávili s uznávanou hlasovou pedagogičkou Darinou Andučič Tóthovou.

     • Súťaž v prezentáciách v anglickom jazyku 

     • 27.10.2023

      Súťaž v prezentáciách v anglickom jazyku 

      Dňa 27.10.2023 sa v spoločenskej sále stretlo 11 talentovaných študentov, ktorí súťažili o najlepšiu prezentáciu v anglickom jazyku. Odborná porota v zložení 4 jazykárov mala veľmi náročnú úlohu, pretože výkony, ktoré podávali, boli na veľmi vysokej úrovni. Napokon sa porota rozhodla a zhodla.  

      1.miesto Veronika Mrázová 4.A

      2.miesto Aisha Bühler 4.C

      3.miesto Romana Pákozdyová 4.B

      Výhercom srdečne gratulujeme a zároveň sa chceme poďakovať všetkým účastníkom za neopakovateľný zážitok. 

      Tešíme sa na ďalší ročník.

     • Exkurzia Banská Bystrica

     • 19.10.2023

      Dňa 19. 10. 2023 navštívili 2.B a 2.C trieda pod vedením triednych vyučujúcich, aj napriek zlému počasiu, Štátnu operu v Banskej Bystrici, kde v nich hudobno-dramatické a tanečné dielo Nemé tváre/Výkriky do ticha zanechalo silný emotívny zážitok. Dielo Dany Dinkovej je totiž príbehom o šikanovaní, ktoré je často nenápadne, no deštruktívne prítomné v školách či rodinách. Hlavným posolstvom inscenácie je, aby sme boli tolerantní a k tolerancii viedli aj svoje okolie.

     • Burza informácií Nitra

     • 19.10.2023

      Dňa 19. 10. 2023 sa konala v priestoroch SOŠ stavebnej v Nitre Burza informácií, zameraná na prezentáciu stredných škôl. Burza je určená žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, rodičom a širokej verejnosti. Aj naša škola bola súčasťou spomínanej akcie, kde sme mali možnosť prezentovať možnosti štúdia v jednotlivých odboroch. Študentky Simona Furková 3.B a Sofia Šimonová 3.C, poskytli budúcim uchádzačom plnohodnotné informácie. Ich priateľský prístup pritiahol mnohých žiakov k nášmu prezentačnému stánku a veríme, že mnohých presvedčili, že naša škola je pre nich tá pravá.

      Na odbornosť, technickú podporu a estetickú úpravu dohliadali pedagógovia Mgr. Beatric Poliaková, PhD, Mgr. Michal Mesko a PaedDr. Katarína Nichtová Dojčanová

     • Medziročníkový futbalový turnaj

     • Dňa 6.10.2023 sa uskutočnil medziročníkový futbalový turnaj študentov Strednej odbornej školy pedagogickej v Leviciach. Na turnaji súťažil výber prvého, druhého, tretieho ročníka a výber chlapcov, ktorí súťažili mimo poradia.

      1. miesto: 2. ročník
      2. miesto: 1. ročník
      3. miesto: 3. ročník

      Najlepšia brankárka: Liana Vavrová – 2.C

      Najužitočnejšia hráčka: Hana Návojská – 1.B

      Fair-play: Michaela Štoselová – 3.A

      Najlepšia strelkyňa: Žaneta Lehotská – 2.A

     • Gaudeamus 2023 - Bratislava

     • Dňa 10.10.2023 sa žiačky 4.A triedy zúčastnili Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus v Bratislave. Správny výber ďalšieho štúdia je pre študentov kľúčovým okamihom v ich živote, a preto včerajšie dopoludnie žiačky využili aktívne na prezentáciách fakúlt a odborov, ktoré by sa mohli stať ich ďalšou študijnou príležitosťou na ceste k ich vysnívanej práci. 

     • KOŽAZ 2023

     • V dňoch 25. – 27.9.2023 žiaci tretieho ročníka absolvovali KOŽAZ v malebnom prostredí Telgártu. V rámci kurzu sme absolvovali turistický výstup na Kráľovu Hoľu, v Slovenskom Raji sme navštívili Dedinky-Mlynky a prameň Hrona. Súčasťou kurzu bolo aj absolvovanie nácviku prvej pomoci, streľba zo vzduchovky, topografická orientácia. V rámci voľnočasových aktivít sa žiaci venovali športovým činnostiam. Okrem krásnych zážitkov sme  načerpali aj množstvo energie pre školský rok.

     • Krása tanca

     • 25.9.2023

      Pondelok 25.9.2023 sa v našej škole niesol v znamení tanca. Navštívili nás RNDr. Elena Jágerská z tanečnej školy Jagermajster a Peter Modrovský z tanečnej akadémie Dansovia. Stretnutie sa uskutočnilo vďaka Mgr. Jarmile Mišovičovej z tanečnej školy Jarka. Študenti boli oboznámení s možnosťou zúčastniť sa kurzu spoločenského tanca a protokolu.   

     • Stužková IV.C triedy

     • 15. - 18.9.2023

      V dňoch 14.9. - 18.9.2023 sa  IV.C trieda zúčastnila školského zájazdu do Talianska.  Netradičná  stužková slávnosť tejto triedy sa uskutočnila pred Duom-om  v centre  Milána . Krásni mladí ľudia zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Leviciach sa stali nezvyčajnou turistickou atrakciou pre návštevníkov Milána. Naši študenti boli v centre objektívov zahraničných turistov ako modelky počas slávneho fashion weeku. Počas nasledujúcich dní sme navštívili  Veronu a malebné mestečko Sirmione a užili sme si plavbu po Lago di Garda. Zájazd sme ukončili v  Benátkach, kde sme si vychutnali plavbu na gondolách zákutiami tohto  prenádherného mesta.

     • Oznam k úradným hodinám pre žiakov

     • Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov školy nebude na sekretariáte riaditeľky školy možné vybaviť úradné záležitosti v termíne od 19.07.2023 do 8. augusta 2023. 

      Úradné hodiny počas prázdnin na vybavenie potvrdení sú od 9. augusta 2023 stanovené v dňoch:

      v utorok a vo štvrtok v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.

      V nevyhnutnom prípade nám kontaktujte emailom na adrese: skola@sospglevice.sk

     • Cesty za poznaním minulosti

     • 26.6.2023

      Umenie nás baví a vzdeláva! A práve preto sme sa počas celého roka zapájali do výtvarných súťaží.

      V celoslovenskej súťaži „Cesty za poznaním minulosti“ uspela naša talentovaná študentka  prvého ročníka Sandra Hlavová.

      26.6. 2023 bola Sandra slávnostne ocenená na pôde Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde si prevzala zaslúžené 2. miesto v kategórii „Odkaz boja za slobodu je stále aktuálny“.

      Na našu študentku som ako pedagóg veľmi hrdá, pretože téma ktorú Sandra spracovala nesie v sebe nielen estetickú hodnotu, ale aj historický kontext, ktorý je aj v dnešnej pohnutej dobe aktuálny.

      PaedDr. Katarína Nichtová Dojčanová

     • Zvolen

     • 28.6.2023

      28.6.2023 sa III.B trieda vydala preskúmať krásy a zaujímavosti mesta ZVOLEN. Prešli sme sa parkom Ing. Š. Višňovského, pozreli si Pamätník železničiarom aj pozostatky mestského opevnenia. Zvolenský zámok sme nemohli vynechať. Týči sa nad centrom mesta Zvolen, ako naša škola nad Levicami.

      Najväčší zážitok sme mali z návštevy kontaktného terária. CROC TERRARIUM STUDIO & Tropical world odporúčame všetkým, ktorí chcú tak, ako aj my, prekonať strach z nepoznaného.

      Príjemný výlet sme zakončili posedením pri kávičke na námestí Zvolena.

     • Bratislava

     • 28.6.2023

      Dňa 28.6.2023 sa I.B a III.A trieda zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Príjemnú prechádzku mestom im spestrili dominanty hlavného mesta, navštívili Dóm svätého Martina, Bibianu - medzinárodný dom umenia pre deti, kde mali pripravený odborný výklad a rôzne aktivity a radosť im priniesli aj malé nákupy

  • Pre študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, odhlasovania sa z obedov sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • O škole

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi perferendis magnam ea necessitatibus, officiis voluptas 
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice
    • 036/ 6 312 395 - sekretariát riaditeľky školy 036/ 6 312 043 - riaditeľka školy riaditelka@sospglevice.sk služobný mobil riaditeľky školy: 0917 960 132 036/6 312 395 - zástupkyňa riaditeľky školy zastupkyna@sospglevice.sk
    • Ul. F. Engelsa 3 934 29 LEVICE Slovakia
    • 000162795
    • 2021171603
    • 036 / 6317 954 ekonomka@sospglevice.sk
    • 036 / 62 237 11 jedalen@sospglevice.sk
    • 036 / 62 233 64 uctovne@sospglevice.sk
   • Prihlásenie